3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   historia MM 106 wf #3w1 historia MM 106 historia MM 106
2 8:50- 9:35   wf #3w1 jpolski MB 104 historia MM 106 jangielski-1/2 DK 210
jangielski-2/2 IZ WID
3 9:45-10:30 gddw MB 104 przyroda Pa P1 matematyka CM 102 jpolski MB 104 matematyka CM 102
4 10:45-11:30 jangielski-1/2 DK 01
jangielski-2/2 IZ czy
matematyka CM 102 jangielski-1/2 DK 01
jangielski-2/2 IZ czy
jpolski MB 104 przyroda Pa 204
5 11:40-12:25 jangielski-1/2 DK 01
jangielski-2/2 IZ czy
jpolski MB 104 historia MM 106 religia ŁW P2 wf #3w1
6 12:35-13:20 jpolski MB 104 jpolski MB 104 historia MM 106 matematyka CM 102 jpolski MB 104
7 13:40-14:25 jpolski MB 104 jangielski-1/2 DK 110
jangielski-2/2 IZ 202
  jangielski-1/2 DK 211
jangielski-2/2 IZ 209
jpolski MB 104
8 14:30-15:15 religia ŁW 109        
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum